Thẻ: thiết kế công nghiệp

  • CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

    Ngành Thiết kế công nghiệp còn được biết đến với tên gọi là Thiết kế sản phẩm hay Tạo dáng sản phẩm (Product Design) một ngành khoa học nghệ thuật mang tính ứng dụng kết hợp giữa thuộc tính mỹ thuật và ứng dụng.    Thiết kế công nghiệp bao gồm từ việc hình thành…