Thẻ: học vẽ

  • [XƯỞNG VẼ 91 – HỌC VẼ CÙNG HỌA SĨ]

    Lớp vẽ tại quận 9, quận 2, TP Thủ Đức, TP Hcm   Xưởng vẽ 91 là nơi sáng tác tranh của họa sĩ, kết hợp gia công các sản phẩm mỹ thuật hợp tác với các khách hàng quốc tế như Mỹ, Do Thái.   Lớp vẽ là một mảng của xưởng vẽ do các họa…

  • HỌC VẼ SÁNG TÁC MẤT BAO LÂU?

    Học vẽ có khó không? Muốn vẽ sáng tác mất bao lâu? Học vẽ có cần một quá trình dài hơi và chỉ dành cho những người có năng khiếu??? Thật chất, học vẽ không có khái niệm “xong” mà nó phụ thuộc vào bạn có hài lòng hay chưa?  Nên thời gian ngắn hay…