Thẻ: cách điệu màu

  • Bài cách điệu trang trí màu

    Trước khi làm bài trang trí màu chúng ta phải học cách điệu cho tốt. Một bài cách điệu sẽ bao gồm các bước thực hiện sau đây. Màu trắng đen: Để tính sắc độ cho bài cách điệu. Đây là bước đầu tiên và cũng rất quan trọng khi làm bài màu. Mau gam…