Thẻ: lớp vẽ thiếu nhi

  • [XƯỞNG VẼ 91 – HỌC VẼ CÙNG HỌA SĨ]

    Lớp vẽ tại quận 9, quận 2, TP Thủ Đức, TP Hcm   Xưởng vẽ 91 là nơi sáng tác tranh của họa sĩ, kết hợp gia công các sản phẩm mỹ thuật hợp tác với các khách hàng quốc tế như Mỹ, Do Thái.   Lớp vẽ là một mảng của xưởng vẽ do các họa…