BÀN VỀ HÌNH HỌA

Ai cũng nghĩ vẽ là việc đơn giản, chỉ cần có năng khiếu thì muốn vẽ là đươc, chỉ cần có mẫu vật, phong cảnh mẫu... Ngay cả những bạn…

Continue Reading BÀN VỀ HÌNH HỌA